annonse

Har samla bygdehumor frå Finsland

Tidsbilete:
Tidsbilete: - Finslandshumoren er litt spesiell, men dette er historier som teiknar eit tidsbilete frå den gongen då gode replikkar sat laust i bygdepraten, seier Inger Juvastøl, opphavleg frå Finsland, og Gunleiv Djupesland som har budd i Finsland i heile livet. Her viser dei fram den nye boka med morosame historier frå Finsland, og med meisterlege teikningar av Odd R. Jørgensen.

+ -De’ kan ’kje vere moro for alle! heiter ei ramsalt historieforteljing om treffsikre replikkar frå indre bygder som no er i handelen. Det er Inger Juvastøl (79) og Gunleiv Djupesland (83), begge med røter frå Finsland, som har slått seg saman med teiknaren Odd R. Jørgensen som eminent illustratør. Resultatet har blitt ei solid samling med muntre glimt frå eit fargerikt bygdemiljø nettopp i Finsland.

Sigurd Haugsgjerd