annonse

Jolesongen "Ljos"

Ny jolelåt
Ny jolelåt: Kim Rysstad og Beate Lech var begge med i ”Stjernekamp” i NRK. No vidarefører dei samarbeidet med ein ny jolelåt som dei presenterer førstkomande fredag.

+ -Dette er ein jolesong for dei av oss som treng eit ljos i mørketida, seier Kim Rysstad og Beate Lech som fredag skal sleppe ein heilt ny låt, ”Ljos” som Beate har skrive etter Stjernekamp.

Sigurd Haugsgjerd