annonse

Vakkert "Jol i Setesdal"

Jol i Setesdal
Jol i Setesdal: Årets ”Jol i Setesdal” er eit praktfullt hefte, glansfullt og innhaldsrikt med framsideteikning av Mona Ida Håvorstad Frøysnes.

+ ”Jol i Setesdal”, det 58. heftet i rekka er i handelen igjen i lokale butikkar og bensinstasjonar frå øvst til nedst i dalen. I år er det eit praktfullt hefte med glanslagd framsidebilete laga av kunstnaren Mona Ida Håvorstad Frøysnes.

Sigurd Haugsgjerd