annonse

– Vil du oppnå noko i Bygland, så skriv nynorsk

Jubileumskveld
Jubileumskveld: Frå venstre sit festleiar Svein Kleivane, Leonard Jansen som tok folk med på eit spennande historisk tilbakeblikk i Setesdal, Sigurd Brokke som stod for munnhorpeslåttar, leiar i Aust-Agder Mållag Astrid Myhre, professor emeritus Martin Skjekkeland som tok publikum med på ei dialektreise, leiar i Vest-Agder Mållag Marit Fjordheim og lengst til høgre Aslak T. Fjermedal. (Foto: Sigrid Åsen Haugsgjerd)
Jubilerte
Jubilerte: Andrea Maini (t.v.), Hilde Stave og Cecare Sciardi hadde det triveleg på jubileumsfesten på Ose fredagskvelden. – Dette er ein kveld me kjem til å hugse lenge, sa Andrea Maini. (Foto: Sigrid Åsen Haugsgjerd)
Ose-bordet:
Ose-bordet: Dei bur alle fast i byen, men har slektsrøter på Ose. Øystein Pedersen (t.v) og kona Karin Pedersen til høgre for han bur på Ose i sommarhalvåret rett ved grendehuset. Mor til Inger Marie Føreland (midten) kom frå Ose. Til høgre sit Marit Haugland og Endre Haugland som også har tilknyting til bygda. På fredag gledde dei seg over fullt hus på Ose. (Foto: Sigrid Åsen Haugsgjerd)
Trubadur på Ose
Trubadur på Ose: Trubaduren Geirr Lystrup fenga publikum på Ose fredagskvelden med songar om både skjemt og alvor. Han fortalde også historier på klingande telemål frå oppveksten på prestegarden i Vinje i Telemark. (Foto: Sigrid Åsen Haugsgjerd)
Språkreise
Språkreise: Professor emeritus Martin Skjekkeland (bakerst) heldt innlegg om dialektområdet me bur i, og dei store forskjellane som finst frå kysten til øvst i dalen. Publikum fylgde interesserte med på presentasjonen. (Foto: Sigrid Åsen Haugsgjerd)
Fullsett
Fullsett: Ose grendehus vart fylt av folk som ville jubilere saman med Aust-Agder og Vest-Agder mållag. (Foto: Sigrid Åsen Haugsgjerd)

+ Med eit tettpakka kulturelt program og ikkje mindre enn full sal i grendehuset på Ose, vart jubileumskvelden til Mållaga på Agder ein skikkeleg festkveld.

Sigrid Åsen Haugsgjerd