annonse

LESARBREV: Takk til folket i Setesdal!

+ Ingebjørg Godskesen takkar folk i Setesdal for at Pensjonistpartiet kom inn i Agder fylkesting:

Sigrid Åsen Haugsgjerd