annonse

Lesarinnlegg: Sørlandsbenken og vindindustri

+ Steinar Fuglestveit skriver i Lister den 27.11.2019, blant annet, følgende: ”Savner imidlertid at dere stortingspolitikere på Agderbenken kunne komme tydeligere og klarere fram og støtte distrikts-Agder bedre selv om stemmegevinsten er lavere enn for byene”.