annonse

LESARINNLEGG: Takk!

"Nei til vindkraft i Setesdal"
"Nei til vindkraft i Setesdal":

+ Takk! «Nei til vindkraft i Setesdal» vil gjerne få rette en takk til alle som har bidratt i kampen mot etablering av vindkraftindustri i Evje og Hornnes og Bygland kommuner.