annonse

Bygland taper 12-13 mill. i året

Valle
Valle: Hekni kraftverk på grensa mellom Bygland og Valle. Kraftstasjonen ligg i Bygland og forsyner 7-8.000 husstandar med straum.

+ Bygland kommune står i fare for å tape skatteinntekter på 12-13 mill. kroner i året viss forslaget frå det såkalla Sanderud-utvalet skulle bli vedtatt. Dette går fram av rådmannen sitt forslag til uttale om ny skattlegging av kraftverk.

Sigurd Haugsgjerd