annonse

Bykle kan misse 100 mill. i året

Bykle
Bykle: Kraftkommunane her i landet ser ut til å bli dei store taparane om Sanderud-utvalet får det som dei vil etter at utvalet la fram rapporten sin i går om ny skattlegging av vasskraft her i alndet. Her frå Sarvsdammen i Bykle.

+ -Dette er ikkje til å leve med, seier Bykle-ordførar Jon Rolf Næss, Ap etter at Sanderud-utvalet la fram innstillinga si i går. Utvalet har hatt i oppdrag å sjå på skattlegginga av kraftverk her i landet i ein heilskap.

Sigurd Haugsgjerd