annonse

Det nye kommunestyret i Bygland

Setesdalslista
Setesdalslista: Runar Flåt Granheim er ein av tre representantar frå Setesdalslista i det nye kommunestyret i Bygland. (Foto: Sigurd Haugsgjerd)

+ Det nye kommunestyret i Bygland er samansett av 8 kvinner og 7 menn.

Sigrid Åsen Haugsgjerd