annonse

Det nye kommunestyret i Evje og Hornnes

Arbeidarpartiet
Arbeidarpartiet: Jon-Edvard Uleberg frå Hornnes er komen inn i det nye kommunestyret i Evje og Hornnes for Arbeidarpartiet. (Foto: Sigurd Haugsgjerd)

+ Her er dei 21 representantane i det nye kommunestyret i Evje og Hornnes kommune.

Sigrid Åsen Haugsgjerd