annonse

Dyrare straum i sør enn i nord i åra framover

Bygland
Bygland: Alt tyder på at Nord-Noreg vil ha lågare straumprisar enn Sør-Noreg i åra som kjem fordi kablane som knyter Sør-Noreg til kontinentet aukar straumprisen for forbrukarane, seier porteføljeforvaltar i Ishavskraft AS, Olav Grunde Lauvdal frå Bygland.

+ -Sør-Noreg blir i stadig større grad kopla til kontinentet gjennom nye kraftkablar. Det i seg sjølv er med på å trekke opp straumprisane, seier Olav Grunde Lauvdal. Han kjem opphavleg frå Bygland, men er i dag porteføljeforvaltar i Ishavskraft AS i Alta. Til Setesdølen seier han at alt tyder på at det vil vere billegare straum i Nord-Noreg enn i sør i åra framover fordi Nord-Noreg ikkje får levert så mykje av krafta si ut av landet.

Sigurd Haugsgjerd