annonse

Flott kyrkjejubileum i Valle 1. sundag i advent

Tidlegare og noverande aktive i og for Valle kyrkje deltok på jubileumsgudsteneste i Valle 1. sundag i advent. Frå venstre
Tidlegare og noverande aktive i og for Valle kyrkje deltok på jubileumsgudsteneste i Valle 1. sundag i advent. Frå venstre: sokneprest i Bykle og Valle, Kristine Borgen, tidlegare sokneprest i Bykle og Valle Terje Seilskjær, professor emeritus Torleiv Austad, prost Gunnar Ellingsen, tidlegare sokneprest i Bykle og Valle Leif Raustøl, prostidiakon Per Emanuelsen og kyrkjetenar Karin Bøe. (Foto: Ole Birger Lien)

+ Fleire hundre menneske fekk med seg jubileumsfesten for 175-åringen Valle kyrkje 1. sundag i advent. Jubileumsgudstenesta vart ei verdig markering av eit bygg som har vore så vesentleg i valldølane sitt liv gjennom seks generasjonar.

Ole Birger Lien