annonse

Folkehøgskulen fekk 2 mill. i tilskot til vidareutvikling

Valle
Valle: Sp meinte 2 mill. kr. i tilskot til Setesdal folkehøgskule var i meste laget under budsjettmøtet i Valle kommunestyre onsdag i sist veke. Her Malmfrid Homme og Erik Skogen. (Foto: Ole Birger Lien)

+ Under budsjettmøtet i Valle kommunestyre onsdag i sist veke gjekk fleirtalet inn for å gje Setesdal folkehøgskule eit tilskot på 2 mill. kr. I salen var det semje om å støtte skulen, men ikkje om kor mykje ein skulle bla opp med.

Ole Birger Lien