annonse

Frå asylmottak i Bygland til legestudiar i hovudstaden

Ved asylmottaket:
Ved asylmottaket: Mohammed Al-Mashhhadani frå då han var asylsøkjar ved mottaket i Bygland for snart fire år sidan. I dag er han mest på Domus Medica ved Universitetet i Oslo, der han studerer medisin.

+ Historiar om asylsøkjarar og flyktningar plar vere forteljingar om naud, redsle og lite anna. Somme historiar har likevel ein lukkeleg utgang!

Ole Birger Lien