annonse

Gudsord og 60 kransekaker i Otrahallen

Ivrige:
Ivrige: Fire ivrige misjonskvinner som fortener ros for iherdig innsats for Haustmessa i Otrahallen. Nokre av dei har vore med på å førebu haustmesser i heile 47 år! Frå venstre Jorunn Jokelid, Magnhild Kjetså, Ingveig Strømstad og Gunn Kjetså.
Talar:
Talar: Kurt Hjemdal talar både på føremiddsmøtet og avslutningsmøtet om kvelden under haustmessa i Otrahallen laurdag.

+ Den kjende forkynnaren Kurt Hjemdal blir hovudtalar under den årlege Haustmessa som Normisjon har i Otrahallen førstkomande laurdag. Som vanleg ventar ein at misjonsinteresserte og andre frå heile landsdelen kjem til den 47. i rekka av slike haustmesser her i området. Det blir utlodning utover heile ettermiddagen, men også familiemøte og kveldsmøte.

Sigurd Haugsgjerd