annonse

Gudstenester frå Eiken på Youtube

Eiken kyrkje
Eiken kyrkje: Gudstenester frå Eiken kyrkje kan du no følgje direkte på Youtube om du ikkje har høve til å gå i kyrkja.

+ Vil du følgje gudstenester i Eiken på nettet, kan du no finne desse på Youtube og gå inn på ”Eiken kirke”. Gudstenestene frå kyrkja i Eiken blir sende direkte der. No førstkomande sundag kl. 19 kan du følgje forbønsgudsteneste frå Eiken på Youtube.

Sigurd Haugsgjerd