annonse

Har overtatt Norsk Viseforum

Ny leiar:
Ny leiar: Liv Bakke Kvinlog frå Valle har tatt over som leiar for Norsk Viseforum som organiserer utøvarar og viseinteresserte i Noreg.

+ Liv Bakke Kvinlog (36) overtok i haust som dagleg leiar i Norsk Viseforum. Ho er busett i Oslo, men kjem opphavleg frå Valle og har også sterke slektsrøter frå Grendi og Fjotland.

Sigurd Haugsgjerd