annonse

- Har vore ei kulturell kraft i bygda

Initiativtakarane:
Initiativtakarane: Dei meiner at eldsjelene som fekk i gang bondekvinnelag på bygdene før krigen, fortener å bli hugsa for innsatsen sin. Tre initiativtakarar som sikrar at det blir 80-årsfest for Evje og Hornnes bygdekvinnelag på Furuly på Evje tysdag 8. oktober. Frå venstre Aud Solveig Haugen, Ingebjørg Tønnesland Hodne og Inger Juvastøl. (Foto: Sigurd Haugsgjerd)

+ Bygdekvinnelaget i Evje og Hornnes slit som andre lag og foreningar med oppslutninga. Om medlemstalet er så som så, har eit knippe initiativrike kvinner bestemt seg for at det skal feirast at det organiserte bondekvinnelagsarbeidet i Evje og Hornnes fyller 80 år i år. Protokollane vitnar om eit lagsarbeid som har vore ei kulturell kraft i bygda gjennom mange år.

Sigurd Haugsgjerd