annonse

Internasjonal sauekonferanse på Byglandsfjord i oktober

dd
dd:

+ Den ”gamalnorske sauen”, spelsauen, var i ferd med å døy ut som eigen rase kring 1900. Setesdal var ein av dei få stadane i landet der den reinrasa spelsauen var godt bevart. Det er bakgrunnen for at den internasjonale konferansen om gamle sauerasar i år er lagt til Revsnes Hotell på Byglandsfjord i dagane 10. til 13. oktober. Neste år blir det tilsvarande konferanse på Grønland.

Sigurd Haugsgjerd