annonse

Kjøtprodusent byggjer flisfyringsanlegg på Dale i Valle

Valle
Valle: Knut Erik Paulsen byggjer flisfyringsanlegg saman med Knut Rike på Dale i Valle. No har dei fått eit tilskot på 285.000 kr. frå Innovasjon Norge sitt bioenergiprogram. (Foto: Ole Birger Lien)

+ Knut Erik Paulsen byggjer flisfyringsanlegg saman med Knut Rike på Dale i Valle. No har fellesanlegget fått 285.000 kr. i tilskot frå Innovasjon Norge sitt bioenergiprogram.

Ole Birger Lien