annonse

Kulturrådet har kjøpt inn Annemor si koftebok

Koftearven:
Koftearven: Annemor Sundbø si bok ”Koftearven” blir å finne på alle biblioteka her i landet.

+ Etter berre to månader på marknaden har Norsk Kulturråd gjort vedtak om å kjøpe inn kunsthandverkar Annemor Sundbø si bok “Koftearven” etter den statlege innkjøpsordninga.

Sigurd Haugsgjerd