annonse

Meieripipa på Byglandsfjord skal rivast

Tine Meieriet Setesdal
Tine Meieriet Setesdal: Den 60-70 år gamle meieripipa på Byglandsfjord skal fjernast. Rivingsarbeidet startar måndag.

+ Den gamle pipa ved meieriet på Byglandsfjord har vore eit landemerke som snart vil forsvinne, slik også kornsiloen vart teken vekk frå bygda for 30 år sidan. Måndag startar eit omfattande rivingsarbeid for å fjerne meieripipa.

Sigurd Haugsgjerd