annonse

Ny tumleplass for SFO i Valle

I eitt av roma på SFO ved Valle skule handlar det om ein ting, bilar! At det er full rulle her kan det ikkje vere tvil om! Frå venstre
I eitt av roma på SFO ved Valle skule handlar det om ein ting, bilar! At det er full rulle her kan det ikkje vere tvil om! Frå venstre: Knut Hasla Myrum, Ånond Johre Øygarden, Marius Mosdøl og Audny Lillekvelland Djuvik. (Foto: Ole Birger Lien)

+ Setesdal folkehøgskule har flutt inn i tidlegare Hylestad skule. Skule-fritidsordninga (SFO) ved Valle skule har overteke internatet i Valle. Der tumlar 36 born frå 1.-4. klasse både morgon og ettermiddag!

Ole Birger Lien