annonse

Nytt sokneråd for Bygland og Årdal

Kari Aud Svenningsen
Kari Aud Svenningsen: Kari Aud Bakke Svenningsen frå Byglandsfjord er blant dei nye soknerådsmedlemmene denne gongen.

+ Til det nye Bygland og Årdal sokneråd vart det valt 6 medlemmer og 5 varamedlemmer ved valet denne gongen.

Sigurd Haugsgjerd