annonse

Overskot på 800.000 kr til Otra IL!

+ – Hadde ikkje medlemmane lagt ned alt det arbeidet dei gjorde, hadde me aldri kome i mål, seier Torbjørn Bjoraa. Overskotet på over 800.000 kr går no tilbake til alle undergruppene i idrettslaget.

Sigrid Åsen Haugsgjerd