annonse

Populær sakshandsamar blir pensjonist

Sluttar i kommunen:
Sluttar i kommunen: Olav Morten Heggland har sagt opp stillinga som sakshandsamar for plan- og bygningsrådet i Evje og Hornnes. (Foto: Ole Birger Lien)

+ Olav Morten Heggland, som i 18 år har vore ein populær byggesakshandsamar i Evje og Hornnes kommune, har sagt opp stillinga si frå februar neste år. Han sluttar for å pensjonere seg. Han arbeidde i Nomelands Anleggsmaskin i mange år før han søkte seg til kommunen.

Sigurd Haugsgjerd