annonse

Prestebustad ut på den opne marknaden

+ Prestebustaden på Bygland skal med det første leggjast ut for sal på den opne marknaden. Det opplyser eigaren, Opplysningvesenets Fond i ein e-post til Bygland kommune.

Sigurd Haugsgjerd