annonse

Send stoff til "Jol i Setesdal"!

+ Skriftstyret i det tradisjonsrike joleheftet ”Jol i Setesdal” minner om innleveringsfristen for stoff til heftet som kjem ut i desember. Forteljingar, dikt og gjerne bilete kan gjerne få plass i bladet.

Sigrid Åsen Haugsgjerd