annonse

Statens vegvesen vitja Bykle-politikarar

+ Kommunestyret i Bykle har tidlegare i år teke til orde for at Statens Vegvesen burde kome og ha ei orientering om aktuelle saker. Sist veke kom senioringeniør Sigurd Wiberg og avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad for å ha ein runde med dei folkevalde.