annonse

Statsråden mjølka best

Premiering
Premiering: Vinnarkua Olaug eigd av Magni og Jørgen Røysland vart kåra av landbruks- og matminister Bollestad med same namn under Landbruksdagane på Evje. (Foto: Sigurd Haugsgjerd)
Mjølkekonkurranse
Mjølkekonkurranse: Det var ikkje landbruksministeren Olaug Bollestad som hadde mest mjølk i bøtta etter mjølkekonkurransen, men programleiarane Inger Liv og Alv Vinjerui til venstre kåra henne likevel som vinnar fordi ho hadde betre mjølketeknikk enn ordførar Bjørn A. Ropstad som like godt drog av den eine spenen. (Foto: Sigurd Haugsgjerd)

+ Landbruksministeren mjølka best på landbruksdagane på Evje.

Sigurd Haugsgjerd