annonse

Sundag kjem bøsseberarane!

Noreg
Noreg: Sundag 20. oktober er det klart for årets TV-aksjon. I år går inntektene til CARE sitt arbeid for å skape eit betre liv for kvinner i sårbare område rundt om i verda. (Foto: Johnny Syvertsen)

+ Sundag 20. oktober legg tusenvis av bøsseberarar landet rundt ut på vegane i bygd og by.

Ole Birger Lien