annonse

Vil trafikksikre Brokke-Suleskarvegen for 15 mill.

+ Det er behov for trafikksikringstiltak for minst 13 mill. kr. langs Brokke-Suleskarvegen. Det blir slege fast i ein rapport som er utarbeidd i samarbeid mellom fylkeskommunane og Statens Vegvesen.

Ole Birger Lien