annonse

Ville kutte ordførarløna i Bykle med 200.000 kr.

Bykle
Bykle: Under budsjettmøtet i Bykle kommune torsdag kom Kari Nomeland-Strømsøe (Sp) med forslag om å redusere ordførargodtgjersla i Bykle kommune med 200.000 kr. (Foto: Ole Birger Lien)

+ Under budsjettmøtet i Bykle kommunestyre torsdag kveld kom Sp med framlegg om å redusere ordførargodtgjersla frå 985.000 kr. til 798.000 kr.

Ole Birger Lien