I Grindheim ynskjer dei «God jol».

”God jol” frå Grindheim

Det er ikkje berre i Setesdal den gammalnorske forma ”jol” blir halden i hevd. Også rett før ein kjem til Byremo, i Grindheim, blir ein møtt med denne jolehelsinga.