annonse

Oversikt over tilsette

Redaksjon

Sigurd Haugsgjerd

Redaktør

Mob: 900 15 761

Ole Birger Lien

Mob: 456 35 954

Annonse og produksjonsavdeling

Gerd Haugå

Mob: 456 31 391

Forretningsavdeling

Anne Bygland

Mob: 456 33 070

Kundesenter/annonseavdeling

Aud Åsen Haugsgjerd

Mob: 456 19 389