4-dagers skoleuke i småskolen er ikke et fremtidsrettet skoletilbud, meiner Maren Johanne Walberg Halvorsen.

–5-dagers skoleuke også for barn i småskolen

Det er fortsatt en del kommuner som fremdeles har 4-dagers skoleuke for barn i småskolen. En av de er Evje og Hornnes kommune.

Resten av landet har forstått at i en verden hvor både mor og far er i jobb, må det være 5-dagers skoleuke for alle trinn. Som en komm-une som er opptatt av omdømmet sitt, og som bruker mye tid og penger på å få folk til å flytte til kommunen, må Evje og Hornnes få et fremtidsrettet skoletilbud som møter behovet til moderne familier. 4-dagers skoleuke gjør ikke det.

SFO har tilbud til barna på onsdag, som er skolens fridag, men dette er i praksis kun oppbevaring av barn og helt uten pedagogisk tilbud. I tillegg betaler man mye for et tilbud uten innhold.

Lærer livets spilleregler

Barn finner, og trenger, venner på skolen. Skolen er deres felles møteplass. Her lærer de seg livets spilleregler sammen med jevnaldrende, og med lærere som gode rollemodeller og veiledere. Skolen, sammen med familien, er barnets arenaer for læring i oppveksten; pedagogisk, sosialt og emosjonelt. Derfor er samarbeidet mellom skole og hjem så viktig.

Alle barn fortjener også en trygg hverdag og faste rutiner. 5-dagers skoleuke, med litt frivillig SFO etterpå, gjør hverdagen forutsigbar og innholdsrik for barna våre.

Familieverdier

Det skrives mye om hvor viktig det er å ta vare på familien og tradisjonelle familieverdier fra de som ønsker 4-dagers skoleuke. Det gjør man minst like godt når barna våre kan gå på skolen fem dager i uka. Hjemme får de fleste næringsrik mat, gode ettermiddagsstunder og godt helgesamvær. Men vi skal også huske på at ikke alle har det like bra hjemme, og at skolen for disse er et fristed. En problemstilling som er blitt ekstra synlig i disse koronatider.

Rollemodellen

Fire-dagers skoleuke medfører og-så ofte at en forelder ikke kan arbeide full tid. Dette rammer oftest mor. En slik løsning gir en dårlig rollemodell for alle jentene som har satt seg mål i livet, og som ønsker like muligheter for kvinner og menn.

La oss vise jentene - og guttene - våre at slik likestilling er mulig. Det gjør vi ved å innføre 5-dagers skoleuke også i Evje og Hornnes kommune.

Maren Johanne Walberg Halvorsen