Bykle Høyre: –Inkluder flere!

For å få fart på Norge, må vi skape mer og inkludere flere.

Vi kan ikke bestemme hvor folk skal bo, men vi kan være med å bidra til å gjøre det attraktivt og trygt å bo i distriktsnorge. Et godt lokalsamfunn skapes av menneskene som bor der. De med initiativ og skapertrang i lokalsamfunnet, bør av den grunn møte tilrettelegging og heiarop.

I årene fremover blir det viktig med fortsatt satsing på næringsvennlig politikk for å skape flere jobber i privat sektor, i hele landet. Dagens jobber skal trygges, og morgensdagens jobber skal skapes.

Distriktsjobber

Distriktsnorge er privilegert med naturressurser og arealer som kan benyttes til å utvikle nye næringer. Mange av de nye og spennende jobbene i fremtiden vil derfor utvikles her. Høyre vil at alle skal ha en jobb å gå til, og hvis nye jobber kan skapes i distriktene, så vil dette bidra til at flere ønsker å bosette seg permanent.

Høyre har også ført en samferdselspolitikk som bidrar til en grønnere hverdag, og at land og folk knyttes tettere sammen. Vei og bane bygges i høyt tempo, noe som igjen skaper arbeidsplasser i hele landet. For oss som bor i Agder er Riksvei 9 et godt eksempel på dette. Siden 2013 har vi nesten doblet samferdselsbudsjettet.

Kontinuitet

Vi hører rett som det er at folk sier «nå er det på tide med et skifte».

Vi ønsker derimot en kontinuitet og en videreføring av dagens Høyrepolitikk som vi mener vil gagne både by og land.

Vi ønsker alle et godt valg den 13/9.

Bykle Høyre