– Hvem er flyktninger? Jo, det er mennesker som flykter fra sitt hjemland, sin familie og sine venner. Det er mennesker som du og jeg, som ikke har noe annet valg, skriv lærarane ved Voksenopplæringa i Evje og Hornnes.

– Dette er flyktninger

I et leserbrev i Setesdølen, 5.4.22, stiller Jan Kristiansen spørsmål om hvem som er flyktninger. Han gir en svært forenklet framstilling av de siste tiders konflikter i verden ved å sette to grupper opp mot hverandre: De heltemodige ukrainerne som kjemper for landet sitt, og de svikefulle afghanerne som stikker av for å få et bedre liv i vesten.

Den fysiske fluktsituasjonen fra Afghanistan, Syria, Eritrea og Afrika til Europa er mye mer strabasiøs og farlig. Du må være fysisk robust for å overleve. Det er svært mange som har omkommet underveis. Kristensen sier at 70% av flyktningene som kom fra Afghanistan og, Syria og Eritrea i 2015 er menn. Dette stemmer, men ser man i tillegg på familiegjenforening årene etter 2015 er det flere kvinner enn menn som kommer. Dette viser at mange menn tok den farlige flukten, og fikk kvinner og barn til Europa på en sikrere måte.

Aldri opplevd fred

Når det gjelder afghanske gutter og menn, ofte uten skolegang, militærtrening eller lyse framtidsutsikter, de har aldri opplevd fred, hvordan skal de bygge et land som er så fragmentert? Flere av dem var såpass unge at de ikke hadde rukket å stifte en kjernefamilie å rømme fra.

Det er naivt å tro at alle som kommer fra Ukraina nå vil reise hjem igjen. For det første har de muligens ikke noe å reise tilbake til. For det andre var det en lignende situasjon da det var krig på Balkan. Man trodde at de kom til å flytte tilbake, men veldig mange ble igjen i Norge. For å sitere SSB selv; «Disse har i liten grad reist hjem»

Mennesker som du og jeg

Hvem er flyktninger? Jo, det er mennesker som flykter fra sitt hjemland, sin familie og sine venner. Det er mennesker som du og jeg, som ikke har noe annet valg. De er redde for livet sitt. De ønsker ikke krig.

Det er uheldig å sette to grupper opp mot hverandre. Å fremstille ukrainere som heltemodige, mens afghanere skal skamme seg. Det å dømme andre er det siste vi trenger nå.

Hilsen lærerene ved voksenopplæringa i Evje og Hornnes