– Jeg har en mistanke om at Pride-ideologien sine verdier har begrenset gjenklang i samfunnet, skriv innsendaren.

– Er pridefeiring inkluderende?

Mange regnbueflagg og Pride-samlinger har vært å se i Norge i juni 2024. Talspersoner for Pride sier de feirer mangfold, frihet og inkludering, og at disse verdiene kommer til uttrykk gjennom regnbueflagget. Det ønsker jeg å dele noen tanker rundt.

For det skulle i utgangspunktet være ganske enkelt for enhver norsk statsborger å slutte seg til utsagnet om at Norge består av et mangfold av ulike personer, med ulik tro og fra ulike verdenshjørner. Vi har frihet til å si og mene hva vi måtte ønske og jeg vil anta de aller fleste absolutt ønsker å være inkluderende med hverandre.

Disse verdiene appellerer til det fineste i oss som mennesker, og hvem vil vel si at man ikke kan støtte det? Det vet Pride sine talspersoner å utnytte, for deres definisjon av mangfold, frihet og inkludering blir gitt et annet meningsinnhold enn det som mange intuitivt forbinder med disse positive ordene.

Artikkelen held fram under annonsen.

Pride mener blant annet at det finnes et mangfold av kjønn, kun begrenset av menneskelig fantasi.

Frihet betyr blant annet at ulike familiekonstellasjoner kan etableres og at alt er like bra, og inkluderingen består i at man må akseptere disse verdiene. Jeg er klar over at dette er en forenkling av problemstillingen, men er kun ment for å illustrere poenget.

Det blir framsatt som nærmest et krav fra Pride-bevegelsen at man må være enig i deres verdier, for ellers er man fordomsfull, ekskluderende og uvitende som person. Og hvem vil vel være det?

Det er i denne brytningen av meninger det begynner å skurre for meg. For meningsinnholdet som Pride gir ordene mangfold, frihet og inkludering er noe som jeg ikke kan slutte meg til.

Jeg tror oppriktig at mange homofile ønsker å leve sine liv i fred, uten den oppmerksomheten Pride viser, og det har de all mulighet til å gjøre i det norske samfunnet.

Jeg kan ikke si at jeg vet, men jeg har en mistanke om at Pride-ideologien sine verdier har begrenset gjenklang i samfunnet. Fremhevelsen av Pride sin agenda kan derfor vise seg å jobbe mot sin hensikt, nettopp fordi det ikke inkluderer, men skaper splittelse og ekskluderer alle de som måtte mene noe annet.

Det norske flagget står for vår enhet som nordmenn. For vi er alle nordmenn. Det forener oss, det skaper samhold og inkluderer alle. Da har vi felleskap, selv om vi mener og tenker ulikt, og vi godtar hverandre som den vi er.

Lovgivning som gir frihet og vern til de homofile er for lenge siden etablert i Norge.

Artikkelen held fram under annonsen.

Målrettet jobbes det i skoler og arbeidsliv for å sikre gode vilkår for ulikhet i samfunnet. Man kan derfor være fristet til å spørre om hva mer som mangler?

Ønsker vi å bygge samfunn på Pride-bevegelsen sine premisser, og hvor inkluderende blir det?

Dag Refsnes

Kommunestyrerepresentant for Evje og Hornnes KrF