På torsdag avgjer kommunestyret om det blir 4- eller 5-dagars skuleveke for dei minste elevane på Evje barneskule (biletet) og Hornnes barneskule.

Før klubba slår

Torsdag 4. mars kom det et leserinnlegg i Setesdølen som støttter femdagers skoleuke i kommunen vår. Det er bra at begge sider kommer frem, også i media. Vi har dog noen tanker rundt dette innlegget.

For det første skriver innsenderen: ”SFO har tilbud til barna på onsdag, som er skolens fridag, men dette er i praksis kun oppbevaring av barn og helt uten pedagogisk tilbud. I tillegg betaler man mye for et tilbud uten innhold.”

Litt etter står det: ”5-dagers skoleuke, med litt frivillig SFO etterpå, gjør hverdagen forutsigbar og innholdsrik for barna våre.” Er det automatikk i at SFO blir innholdsrik så fort det blir innført femdagers skoleuke?

Om å jobbe fulltid

Innsenderen skriver også at ”Firedagers skoleuke medfører også ofte at en forelder ikke kan arbeide full tid.” Hvorfor kan man ikke jobbe fulltid fordi det er firedagers skoleuke? Innsenderen skriver jo selv at det er SFO-tilbud på onsdager.

Videre står det: ”Dette rammer oftest mor. En slik løsning gir en dårlig rollemodell for alle jenter som har satt seg mål i livet, og som ønsker like muligheter for kvinner og menn. La oss vise jentene - og guttene våre at slik likestilling er mulig ”

Likestilling er mulig. Men valgfrihet må vel også være mulig? Vi spør: Er man en dårlig rollemodell fordi man ønsker å jobbe redusert en liten periode av yrkeslivet sitt? En liten periode før barna plutselig har blitt store?

Til dere som må og ønsker å bruke SFO: Vi håper kommunen tar grep. Det er trist å lese at tilbudet er dyrt, i tillegg til null pedagogisk innhold.

Frihet til å velge

Så tror vi selv vi er ganske så gode rollemodeller. Vi tror ikke vi hindrer andre i å være gode rollemodeller. Vi tror ikke vi hindrer andre i å jobbe fullt. Vi tror ikke vi gir Evje og Hornnes et dårlig omdømme. Vi tror heller ikke vi har forstått mindre enn resten av landet. Vi tror vi er priviligerte som bor i en kommune som Evje og Hornnes. En kommune som har gitt valgfrihet. Valgfrihet til å velge det hver enkelt familie tror er best.

Avgitte stemmer

Vet dere hvor mange av de stemmeberettigede som stemte ved kommunevalget i Evje og Hornnes kommune i 2019? 66% valgte å bruke stemmeretten sin. Vet dere hvor mange av de stemmeberettigede som stemte ved foreldreundersøkelsen som kommunen sendte ut i februar? 60% valgte å bruke stemmeretten sin.

Likevel mener flere av de folkevalgte at foreldreundersøkelsen ikke kan brukes, da resultatet hadde blitt annerledes om flere hadde svart. Gjelder dette da også kommunevalget i 2019? Er det noen forskjell? Vi bare spør.

Stor forskjell

Vi fikk tenkt oss om. Det er jo stor forskjell. Alle vet jo at det er kommunevalg hvert fjerde år. Alle vet at alle over 18 år kan stemme. I tillegg kan man forhåndsstemme i en måned før valget.

Artikkelen held fram under annonsen.

Kommunen hadde ikke gitt noen informasjon om at det skulle komme ut en spørreundersøkelse. Ingen foreldre fikk skikkelig informasjon om konsekvensene av femdagers skoleuke. Undersøkelsen kom til en av foreldrene på mail. Fristen var på tre uker. Det er jo egentlig imponerende at 60% fikk svart!

Tall og prosenter

Administrasjonen og politikerne har hatt en noe spesiell måte å vise til tall og prosenter på i denne saken. Vi kaster oss på trenden.

I kommunevalget 2019 var det 34% som valgte å ikke bruke stemmeretten sin. 63% av de som stemte ønsket ikke at Arbeiderpartiet skulle få makt-en. 128 personer stemte på Venstre.

At 67% av de som svarte på undersøkelsen ønsker å beholde dagens ordning er ikke gode nok tall for enkelte partier i kommunen vår. Ei er heller 309 underskrifter.

Da må vi spørre oss selv hvor opplagt et tegn må være før det er opplagt. Var politikerne noen gang interessert i å høre hva innbyggerne ønsket? Det virker dessverre ikke slik. De kaster det rett i søpla. Innbyggernes ønsker stemmer ikke med deres egen overbevisning eller ønsker. De trumfer det gjennom. Fordi de kan. Fordi VI har gitt dem tillit til å sitte og bestemme over kommunen vår.

Verdens rikeste kvinner?

Hva angrer man mest på når livet nærmer seg slutten? Et raskt google-søk forteller oss at en av tingene som går igjen hos menn er at de angrer på at de jobbet så mye og gikk glipp av tid med familien sin.

I Setesdølen den 16. mars kunne vi lese at stortingskandidat Kai Steffen Østensen og gruppeleder Gro Bråten mener at firedagers skoleuke ikke er et spørsmål om kvalitet i skolen, men et spørsmål om likestilling. Kvinner skal bli mer lik menn. Jobbe like mye som menn. Tjene like mye som menn. At mødre velger å ta fri en dag ekstra mens barna går i 1. og 2. klasse fører ofte til at de får litt mindre i inntekt. De er pensjonstaperne. Men kanskje går de ut av livet som de virkelige vinnerne? Kanskje er det disse kvinnene som er de aller rikeste?

Karina Ljosland Lie