Deltagerne i nettverket avbildet på en samling i fjor vinter: Fra venstre: Marcin Matysik – Hovden fjellstoge, Jennifer Sinfield – Hovden Alpinsenter, Geir Tønnessen - prosjektleder, Torfinn Rysstad – Sølvgarden, Else Haugland- Dølen Hotel, Sissel Steffensen -Fjell og fjordhotellene, Gun Heidi Stø – Revsnes Hotell, Uwe Arntzen – Revsnes Hotell, Benjamin Stø Flåten – Revsnes Hotell, Ann-Torill Briksdal – Hovden Alpin Overnatting, Bjørn Erling Bakken Auestad – Bykle Hotell.

Hilsen fra hotellnettverket i Setesdal

I Setesdølens utgivelse 12. januar kunne man lese at Dølen Hotel hadde fått tildelt regionale utviklingsmidler på kr 560.000,- fra Innovasjon Norge. I den forbindelse benytter jeg muligheten til å fortelle litt om hva denne tildelingen gjelder.

Som Setesdølen tidligere har laget innlegg om så har det blitt etablert et bedriftsnettverk mellom flere overnattingsbedrifter fra Evje i Sør til Hovden nord i Setesdal. Det er dette prosjektet som Dølen Hotel er prosjektansvarlig for - som har mottatt regionale utviklingsmidler til å videreføre. Midlene skal delvis finansiere en rekke aktiviteter som samtlige bedrifter i nettverket skal jobbe sammen om.

Blant annet tiltak og aktiviteter for å videreutvikle det allerede etablerte nettverket, med et håp om at når den tre årige prosjektperioden er over – så vil man sitte tilbake med et godt etablert nettverk som skal leve videre på egen hånd.

De tildelte midlene fra Innovasjon Norge vil bli brukt på innleie av egen prosjektleder av nettverket. Eksterne aktører i forbindelse med kompetanseheving, kursing og strategisk planlegging er også en del av budsjetterte kostnader i prosjektet.

Jeg vil benytte muligheten nå til å rette en stor takk til Innovasjon Norge som bidrar godt til å finansiere et stort og tungt prosjekt – som jeg er overbevist om vil bli til stor glede for reiselivsutviklingen generelt i Setesdal.

Gjennom deres bidrag både økonomisk og som rådgivende instans samt å bidra med faglig kompetanse av høy kvalitet, tyder alt på at prosjektet fortsetter i god fart fremover tross en svært krevende situasjon som vi alle er inne i nå.

Sommeren 2021 runder vi 2-års merket for prosjektarbeidet vårt og jeg er umåtelig stolt over alt vi hittil har oppnådd og ikke minst samarbeidet og de gode båndene som er knyttet underveis. Det er etablert et godt samarbeid med Visit Setesdal i prosjektet – noe som gir oss en samarbeidspartner som er på ballen ustanselig når det gjelder å videreutvikle Setesdal som reiselivsdestinasjon.

Det aller mest gledelige for min del som prosjektansvarlig er å se det tette og gode samholdet som nå har bygd seg opp i gruppen. Tillit mellom bedriftene, åpenheten og et felles ønske om å gjøre hverandre sterke og gode gjennom prosjektet er umåtelig inspirerende.

Vi gjør denne jobben fordi vi har stor tro på Setesdal og fremtiden i dalen for reiselivet generelt. Det er enorme muligheter til en bærekraftig utvikling og vi har et stort ønske om å ta del i dette sammen.

Vedlagte bilde viser deltagerne i nettverket avbildet på en samling i fjor vinter.

På vegne av hotellnettverket og prosjekt : Setesdalsreisen

Artikkelen held fram under annonsen.

Else Haugland

Daglig leder

Dølen Hotel