– Høye drivstoffpriser er distriktsfiendtlig!

Skyhøye drivstoffpriser er blitt et kjent samtaleemne og en del av hverdagen vår. Verst er det i distriktene. Nær byene er det priskonkurranse, mens det på bygdene ofte i dag er å se drivstoffpriser på 25-27 kroner literen.

De høye drivstoffprisene går verst ut over og rammer distriktene mye hardere enn det rammer sentrale strøk. Avstandene er mye større i distriktene for å komme til diverse aktiviteter og en er i større grad avhengig av å bruke bil for å få hverdagen til å fungere. På bygdene går det kanskje en buss om morgenen og en av om kvelden om en er heldig.

Avhengig av privatbil

Vi som bor på bygdene, er helt avhengig av privatbilen for å komme oss til jobb og/eller andre avtaler.

Mange har lang pendlervei og har ingen mulighet til å ta offentlig transport for å komme dit de skal. Selv om mulighetene for pendlerfradrag har økt med den nye regjeringen, så er ikke dette nok til å kompensere for skyhøye drivstoffpriser.

Dersom en f.eks. pendler 12 mil til jobb hver dag (tur/retur), så har en forsiktig regnet økte drivstoffutgifter på 1000,- til 1500,- kr pr. mnd. Dette kommer i tillegg til økte strøm-

utgifter og andre utgiftsøkninger. Er en i tillegg så «uheldig» at en må bruke privatbilen i jobbsammenheng ellers, så utgjør økte drivstoffutgifter en enda større utgiftspost for den enkelte. Slik Statens regulativ for kjøregodtgjøring er i dag, så dekker den ikke de utgiftene som den enkelte har ved bruk av privatbil i tjeneste.

Rammer næring

De høye drivstoffavgiftene rammer også distriktene hardest når det gjelder utgiftene i forbindelse med næringsvirksomhet. For eksempel så har utgiftene for transport av

Artikkelen held fram under annonsen.

tømmer/materialer til/fra Byglandsfjord Sag økt med 10 %.

I tillegg så har utgiftene til drivstoff i produksjonen økt med 103% fra 7.54 til 15.35 for literen (uten moms).

Drivstoffprisene er også med på å begrense aktiviteter for barn og unge som er avhengig av transport for å komme til diverse aktiviteter. Dette rammer også distriktene hardest.

Hva er det som gjør at ikke regjeringen ser hvordan dette rammer distriktene og folkene der og tar grep?

Den beste distriktspolitikken regjeringen nå kan føre er å senke drivstoffavgiftene. Styrene i Bygland Arbeiderparti, Bykle Arbeiderparti og Valle Arbeiderparti krever at Arbeiderpartiet snarest tar grep for å få en akseptabel drivstoffpris.

May Britt Stenjor, Bygland

Artikkelen held fram under annonsen.

Jon-Rolf Næss, Bykle

Kim Pedersen, Valle