Otra J15-1. Bak fra venstre: Leif Jørgen Versland, Emilie Torgersen, Malin Uleberg Skarstein, Mathilde Gautestad, Sunniva Aasen, Amalie Sofie Flottorp, Akaina Fossheim Uleberg, Julie Gudmundsen-Madsen, Leah Versland, Nasra Hussein, Emelie Frimanslund og Svenn Olav Skjeggedal. Foran fra venstre: Eiril Kyllingstad Nygård, Marit Haugen Tjølsen, Ellinor Langhelle Åsen, Tale Birkeland, Ida Emilie Skjeggedal, Madelen Greibesland Zakariassen, Isabelle Pentreath, Malin Aas Fredriksen, Naemi Melake, Ghazal Hasan Kak og Karen Marie Haugen Rysstad.

Idrett på tvers

I Evje og Hornnes kommune har vi mange forskjellige aktiviteter. Folk kan bli bedre kjent med hverandre fra andre steder, fordi Valle IL og Otra IL spiller sammen på samme lag.

Elevane i 8-2 på Evje ungdomsskule har engasjert seg i ulike saker i lokalmiljøet den siste tida. På skulen har dei arbeidd med å skrive debattinnlegg, innlegg som nå blir publiserte i Setesdølen.

Otra IL jenter 15 er blandet med jenter fra Evje og Hornnes og Valle. Jeg synes dette er veldig gøy fordi man blir kjent med mange nye mennesker. Dette gir muligheter for å styrke vennskap på tvers av kommunene. Det kan også forebygge utenforskap og gir en større sjanse for at alle kan finne noen de kommer overrens med.

Artikkelen held fram under annonsen.

Kommunene samarbeider på tvers kan også føre til at laget får flere fotballtalenter og styrker laget. Jeg håper dette fortsetter og at flere vil være med. Laget blir sterkere jo flere som er med og kan få flere venner.

Valle er 1 time fra Evje og derfor har vi bare hjemmekamper, for hvis ikke kan det bli 2 timer for Vallespilleren å kjøre til kamper.

Nasra,

8. klasse ved Evje ungdomsskule