–Alt kan ikke måles i høye skalapoeng. Man er ikke rustet for fremtiden bare fordi nasjonale prøver viser gode resultater. Man trenger mer, skriv innsendarane.

–Ikke rustet for fremtiden bare fordi nasjonale prøver viser gode resultater

Kjære ordfører Haugen. Vi viser til leserinnlegget ditt i Setesdølen 9. mars. Du kunne vise til tall som etter din overbevisning viser at det er bedre med femdagers skoleuke. Du henviste til nasjonale prøver, og at barna i kommunen vår ligger litt under 50 skalapoeng. Du skrev om å ruste barna for fremtiden.

Det du derimot ikke skrev noe om, er at kommunen vår har to barneskoler. Begge har firedagers skoleuke for 1. og 2. klasse. På Udir sine sider kan vi lese at den ene av barneskolene scoret 54 skalapoeng i engelsk i 2020. I lesing fikk de 49 skalapoeng og i regning 53 skalapoeng. I 2019 fikk de 53 skalapoeng i engelsk, 52 skalapoeng i lesing og 57 skalapoeng i regning. I 2018 fikk de 53 skalapoeng i engelsk, 52 skalapoeng i lesing og 58 skalapoeng i regning. År etter år gjør skolen det utrolig bra!

Det du skriver er at elever som går fire dager på skolen scorer dårligere på nasjonale prøver enn landsgjennomsnittet. Du skriver at elevene i kommunen vår bør score 50 skalapoeng eller høyere. Du skriver at det er ingen grunn til at elevene våre skal ligge under landsgjennomsnittet. De gjør ikke det! Vi har en skole som ligger akkurat så høyt som du ønsker, selv om de kun går fire dager på skolen.

At vi ønsker å ruste barna våre best mulig for fremtiden er vi 100% enig i. Men alt kan ikke måles i høye skalapoeng. Man er ikke rustet for fremtiden bare fordi nasjonale prøver viser gode resultater. Man trenger mer.

Ordfører Haugen. Du snakker om våre barn. Våre alt. Våre hjerter. Og alt du kan vise til er tall. Vår overbevisning er at barna trenger mer enn tall. De trenger oppmerksomhet. De trenger ro. De trenger tid til å bare være barn. Tid til å bare være seg selv.

Og nei. Vi er ikke bedre foreldre enn andre. Vi er forskjellige. Barna er forskjellige. Hjemmene er forskjellige. Men 67% av foreldrene som deltok i kommunens spørreundersøkelse ønsker å beholde dagens ordning. Det må vel bety at det oppleves som noe positivt for kommunens innbyggere?

Ordfører Haugen. Vi vet at ikke alle barn har det bra hjemme. Jobb for dem! Ansett flere helsesykepleiere i skolen. Ansett miljøterapeuter. Ansett vernepleiere. Ansett flere fagfolk i skolen som kan hjelpe de sårbare barna.

Kjære ordfører. Vi ønsker bare å gi barna våre mer oppmerksomhet og tid. DET er den største gaven vi kan gi!

Facebooksiden

"Ja til å beholde firedagers skoleuke i Evje og Hornnes kommune"