Sak om legevakt og KØH bør ikkje bli brukt som politisk kasteball, meiner Søren Hodne i lesarbrev han har skrive saman med Bjørn A. Ropstad.

– Legesak kasteball?

- Nok er nok, og me ventar no at kommunen rydder opp, sier Line Kysnes Vennesland om legesituasjonen på Evje.

Den 25. oktober vedtok kommunestyret enstemmig følgende vedtak (kort-versjon):

Evje og Hornnes kommunestyre ønsker ikke å legge ned KØH (kommunal øyeblikkelig hjelp) sengene ved Evjeheimen.  Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med et kostnadsbilde med å innføre 24/7 legevakt på sikt igjen.

Organisatoriske løsninger

For å få dette til må man samtidig se på organisatoriske løsninger, deriblant utrede muligheten for å samle fastlegene i et offentlig legesenter. Kommunestyret er negative til å overta forpliktelser i eksisterende privat legesenter som omhandler leieavtale i nåværende lokaliteter. Formannskapet holdes løpende orientert. Evje og Hornnes kommunestyre ber rådmannen komme tilbake med en samlet plan for legetjenesten snarest mulig.

– Kysnes Vennesland var med

Line Kysnes Vennesland var personlig med på å utforme dette vedtaket og hun støttet denne formuleringen fullt ut. Og i etterkant av det har rådmannen fulgt det lojalt opp, men hun var tydelig på at vi ikke kunne forvente noen ny sak til kommunestyre før etter nyttår.

Det er derfor vanskelig å forstå at Line Kysnes Vennesland, nå til de grader angriper både den administrative og politiske ledelse i kommunen for å gjøre det hun selv har bedt dem om.

– Bør ikke bli politisk kasteball

Dette er en sak som er viktig for innbyggerne og bør ikke bli brukt som en politisk kasteball.

Fra kommunens ståsted må den håndteres slik som vedtatt, og det er vi overbevist om at den administrative ledelse tar på fult alvor.

Vi ønsker også å formidle at det er tett kontakt med kommunelege og administrasjonen i denne sak, som forsikre at alle innbyggere i vår kommune får tilgang på nødvendig og god legehjelp nå og fremover.

Mvh

Bjørn A Ropstad

Artikkelen held fram under annonsen.

Søren G Hodne

Evje og Hornnes KrF

Evje og Hornnes SP