Tidlegare landbruksareal på Fennefoss gard i Evje og Hornnes skal dyrkast opp att i eit samarbeid mellom Aust-Agder Museum og Arkiv, lokale bondelag og hagelag og Evje og Hornnes Sparebank. Der kan folk snart få dyrke sin eigen mat.

Ønsker du å dyrke egen mat?

En av postene i Evje og Hornnes Høyre sitt program for denne perioden, er å legge til rette for de som ønsker å dyrke sin egen mat.

Vi er derfor glade for at vi nå har funnet en god praktisk løsning for denne programposten. I samarbeid med Aust-Agder Museum og Arkiv, som disponerer museet på Fenne-foss, har det blitt mulig å dyrke opp noe av det tidligere landbruksarealet på Fennefoss gård.

Det lokale bondelaget og hagelaget har stilt opp med sitt engasjement. Det har også Evje og Hornnes Sparebank gjort med økonomisk støtte. Dette samarbeidet har gjort at oppdyrking og tilrettelegging for parsellhager nå kan bli realisert.

Artikkelen held fram under annonsen.

Vi lever i en tid hvor matberedskap er viktig og der kortreist mat og en grønn livstid er i skuddet. Nå kan de som ønsker å starte sitt eget lille landbruk ta kontakt, så håper vi å kunne starte opp denne forsommeren. Det er enda tid til å få plantene i jorda og oppleve at egenprodusert mat vokser opp. Planen er å bearbeide et stykke åker så snart som mulig. Dette området har ikke vært dyrket på mange år, så nå skal jordstykket renses, pløyes, freses, kalkes og få tilført naturgjødsel. Da skulle alt ligge til rette for mange gode opplevelser, trivsel og matauke.

Vi i Høyre håper mange i kommunen vil benytte seg av tilbudet, det er bare å ta kontakt. Kontaktperson: Nils Østerhus, tlf. 90985550, e.mail; nils.osterhus@outlook.com

Evje og Hornnes Høyre