– Nå som vi har åpnet samfunnet igjen, viser det seg at smitten sprer seg svært raskt blant uvaksinerte. Vi har vært heldige lokalt, men det er bare et spørsmål om tid og tilfeldigheter før vi får inn mer smitte, skriv ordførar i Evje og Hornnes, Svein Arne Haugen i dette innlegget.

– Ønsker enda flere vaksinerte

Jeg skulle ønske at enda flere nå tar vaksinen mot covid-19. Drømmen er at ytterligere 100 voksne personer tar vaksinen. Det vil gjøre lokalsamfunnet vårt mye bedre beskyttet. Samtidig vil det hindre den enkelte i å bli alvorlig syk.

Vi har vært både flinke og heldige hittil når det gjelder koronautbrudd lokalt i Evje og Hornnes kommune. Alle har bidratt til å holde smitten nede. De ansvarlige har bidratt til å slå ned utbrudd raskt. Gjennomføring av vaksinasjon har gått veldig bra.

Vaksineansvarlige har gjort en kjempejobb med å få til en god gjennomføring. Alle som har jobbet med dette har bidratt til en trygg og effektiv vaksinasjon.

Vaksinene gir oss god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Nå er 9 av 10 voksne vaksinert med to doser. Dersom vi tar med alle innbyggere er 8 av 10 beskyttet.

Jeg skulle ønske enda flere ville takke ja til vaksine. Nå som vi har åpnet samfunnet igjen, viser det seg at smitten sprer seg svært raskt blant uvaksinerte. Vi har vært heldige lokalt, men det er bare et spørsmål om tid og tilfeldigheter før vi får inn mer smitte. Vi ser det tydelig i en rekke andre kommuner både på Agder og i landet for øvrig.

De som ikke er vaksinerte, er mer utsatt for alvorlig sykdom. Det er også eldre vaksinerte mennesker, dersom de blir smittet. Vi ser nå at det er uvaksinerte voksne samt eldre personer med risikotilstander som blir alvorlig syke.

Jeg vil oppfordre de uvaksinerte til å vaksinere seg.

Samtidig håper jeg også at både eldre over 65 år og helsepersonell med pasientkontakt, takker ja til en booster-dose når de nå får tilbudet om denne. Vi er godt i gang med dette arbeidet allerede.

Dersom du ikke er vaksinert ennå, fordi du er engstelig, kan du si ifra om dette. Vi tilrettelegger på mange måter, slik at det skal oppleves trygt og godt. Vaksinasjonen skjer i svært trygge rammer. Vi gjør det som trengs for at du skal få en god opplevelse. Vi kan for eksempel skjerme deg fra andre, dersom du ønsker dette.

Det som er viktig er at du ringer servicekontoret på 379 32 300 og sier at du ønsker å vaksineres. Dersom du er redd for vaksine eller vaksinasjon sier du fra om det, så skal vi ta ekstra hensyn og ta ekstra godt vare på deg.

Som vaksinert er du godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Samtidig vil hver eneste person som vaksinerer seg, utgjør en stor forskjell i å hindre smittespredning.

Artikkelen held fram under annonsen.

Svein Arne Haugen,

ordfører i Evje og Hornnes