Pride-påvirkning av barn og unge

Jeg ble ved en tilfeldighet gjort oppmerksom på hvilken organisasjon som stod bak undervisningen om kjønn og seksualitet på barneskolen.

Barnet vårt kom i vinter hjem med et informasjonsskriv, utgitt på skolen, men det var ved første øyekast ikke lett å se hvem som hadde skrevet det som stod. Men etter litt fant jeg frem til navnet på organisasjonen «sexogpolitikk».

Det er for alle å gå inn på nettsiden og lese hva denne organisasjonen har for meninger. Dersom man leser på nettsiden, dukker Pride-flagget opp. Og går man inn på undervisningsmateriellet som tilbys 5-7 trinn i barneskolen, er det et uttalt mål å drive «normkritisk undervisning». Sammenholdt med overskriften «variasjon er normalen», med bilde av en gutt som holder i et dameskjørt, etterlates det liten tvil om den politiske agendaen til organisasjonen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Jeg kontaktet skolen for å høre hva dette var for noe, og fikk svar fra skolen om at det var mulig å frita barnet for denne undervisningen dersom vi ønsket det. Med tanke på at foreldre må ta stilling til om barnet skal delta på skolegudstjeneste eller ikke, stusset jeg noe over at ikke vi som foreldre var blitt orientert om hva organisasjonen «sexogpolitikk» stod for, og at vi ikke ble gitt mulighet til fritak som ved skolegudstjenester.

Etter å ha blitt mer oppmerksom på ulike arena som homobevegelsen har innflytelse på, kjenner jeg at eget engasjement øker når det siktes inn mot påvirkning av barn og unge.

At alle mennesker er like mye verdt, uten hensyn til hvilken religion man tilhører eller om man er homofil, er den mest selvsagte ting. Det hører med til god folkeskikk at man ikke skal mobbe eller plage andre for den de er, eller meninger de måtte ha.

Men Pride-bevegelsen vil ha noe mer av folk, kan det virke som. De vil at alle skal være enig i deres egen definisjon av verdier, som at det finnes mer enn to kjønn, eller at man er det kjønnet man føler seg som.

Dette er meninger som for meg, og trolig en del andre, går utenfor definisjonen av hva som er sunn fornuft. Andre folk må gjerne ha slike meninger for min del, men jeg ønsker ikke at det skal presenteres i en innpakning som «kunnskap» og formidles i grunnskolen uten at foreldre kan frita barna fra undervisningen og velge alternativt.

Dag Refsnes

Listekandidat for

Evje og Hornnes KrF