–Både før og etter pandemien må vi møte ungdommen med handling og tiltak foran fine ord og festtaler, skriv Kai Steffen Østensen og Line Kysnes Vennesland.

–Psykiske uhelse er ikke over når siste vaksinesprøyte er satt!

Barn og unge har vært blant de hardest rammede i koronapandemien. De har ofret deler av barne- og ungdomstida de ikke vil få igjen. Ofringer som måtte gjøres, og som vil få større konsekvenser enn vi først har antatt. Ansatte i psykisk helsetilbud over hele landet rapporterer om økt pågang fra barn og unge.

Her i Agder har pasient- og brukerombudet sagt tydelig at hun har en stor bekymring for om alle som trenger hjelp fra spesialisthelsetjenesten faktisk får det. Spørsmålet reises fordi flere trenger hjelp og ressursene er for få.

2 mill. til psykisk helse

Arbeiderpartiet ser at systemet i kommuner og spesialisthelsetjeneste trenger drahjelp. Derfor foreslo vi at det skulle settes av 2 millioner kroner ekstra til psykisk helsetiltak for barn og unge i Agder fylkesting. Pengene skulle fungere som en svært enkel søknadsordning for lag og foreninger, samt videregående skoler med fokus på gruppen mellom 15 og 20 år. Dette ble dessverre stemt ned av posisjonspartiene med Høyre, Frp og Krf i spissen. Partier som snakker høyt om ungdoms psykiske helse, men som ikke finner rom i budsjettene for å prioritere dem.

2 millioner kroner er ikke mye penger. Men i en allerede trang hverdag for flere kommuner, og med lange køer av barn og unge som trenger hjelp, ville det vært en god start på et felt som vil måtte trenger mange millioner til. Når Høyre sier at det handler om valgkamp for Arbeiderpartiet, snur barn og unge ryggen til problemene. For Arbeiderpartiet er ikke psykisk helse valgkamp. Det er et felt vi prioriterer hver gang vi har muligheten til det. Og det hadde vi i siste fylkestingsmøte før sommerferien, da Høyre og posisjonen sa nei.

Løses på lavere nivå

Det er ikke alles psykiske helse som skal behandles på sykehus. Belastningene av pandemien kan løses ved tiltak på et lavere nivå. Tiltak som kan forebygge ensomhet, samtidig lette situasjonen for de som har økte belastninger hjemme. Forskningen under denne pandemien viser nemlig at når foreldre mister jobben, øker belastningene hjemme. Økonomiske bekymringer og depresjoner blant foreldre gjør at mange får det vanskeligere i sin hverdag. Det var derfor Arbeiderpartiet støtter posisjonens forslag om å sette av 1 million kroner, men samtidig si at det ikke holder. Med 2 millioner til vil man kunne nå ut til flere kommuner, flere aktører som jobber med barn og unge – og da også flere barn og unge.

Psykisk helse en prioritet

Arbeiderpartiet har gjennom hele denne pandemien kjempet for at vår psykiske helse, uansett alder, skal være en prioritet. Vår partileder og statsministerkandidat, Jonas Gahr Støre, forklarer det best:

Psykisk uhelse er ikke over når siste vaksinesprøyte er satt. Dette kommer vi til å ha med oss i mange, mange år framover.

Artikkelen held fram under annonsen.

Derfor må vi handle nå, mens vi kan. Jo flere som havner utenfor, jo flere må vi hjelpe i mange år etterpå.

Fylkeskommunen har ansvaret for mange videregående skoleelever og lærlinger, og vi er tjent med at de ikke opplever en hverdag hvor bekymringer og ensomhet tar så mye plass at læring og nysgjerrighet kommer i andre rekke. Både før og etter pandemien må vi møte ungdommen med handling og tiltak foran fine ord og festtaler. Vi mener at det nå er ungdommens tur!

Kai Steffen Østensen, medlem i fylkesutvalget og stortingskandidat

Line Kysnes Vennesland,

fraksjonsleder i hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet

Arbeiderpartiet